Cancelled

همکاری توسعه برنامه های موبایل ، وب ، ویندوز

برای تشکیل گروه برنامه نویسی تحد وب و اندروید و حتی ویندوز نیازمند همکاری و همراهی شما هستم

گروهی به هدف ساخت استارت آپ هایی زیبا

میدانستید درآمد گروه های برنامه نویسی 3 برابر برنامه نویسی تکتی است؟

امکان دریافت راهنمایی و کمک هم تیمی ها

امکان معرفی روش های یاد گیری برنامه نویسی اندروید و وب

حداقل مهارت مورد نیاز

ارسال یک پروژه که به صورت شخصی نوشته باشید

این پروژه باید متناسب با حوضه فعالیت کنونی تان باشد

وگرنه فقط در گروه آموزشی قرار میگیرید

گروه آموزشی یک گروه در تلگرام است تا با همدیگر جلو رویم و گسترش یابیم

گروه آموزشی میتواند برای همه افراد باشد و نیاز نیست حتما اصفهانی باشید

برای همکاری تیمی نیاز است از شهر اصفهان باشید

در حال حاضر پرداختی وجود ندارد و فعالیت اساسی بعد از 27 دی آغاز میشود

قیمت ثبت شده به دلیل محدودیت های سایت میباشد و اصلا معتبر نیست

شماره تلفن خود را برایم بنویسید تا شما را به گروب بیفزایم

Skills: Android, C# Programming, Graphic Design, Web Security, Website Design

About the Employer:
( 0 reviews ) Isfahan, Bulgaria

Project ID: #9287149