Awarded

Tuyển CTV viết bài website về tài chính quốc tế - Repost

Website chúng tôi chuyên về mảng Tài chính quốc tế / Forex, do đó cần tuyển các bạn CTV phụ trách công việc sau:

- Tìm kiếm nguồn tin "tài chính, tiền tệ quốc tế" và dịch tổng hợp lại

- Bài viết hướng về mảng cung cấp "Tin tức và Kinh nghiệm" liên quan đến tài chính quốc tế và Forex

Yêu cầu:

- Có kiến thức và kinh nghiệm về Forex và thị trường ngoại hối

- Biết tối ưu SEO cho bài viết theo từ khóa là lợi thế (có thể đào tạo thêm)

- Làm việc có tâm + Đúng deadline

- Ưu tiên biết anh văn và kiến thức về Phân tích kỹ thuật/Cơ bản

Thù lao CTV: 50k - 70k/bài tùy độ dài quy định, chèn 3 hình ảnh minh họa

Định hướng cộng tác lâu dài, ko giới hạn số lượng cộng tác viên

Skills: English (US), French, German, Transcription, Translation

See more:

About the Employer:
( 0 reviews ) can tho, Vietnam

Project ID: #16134628

1 freelancer is bidding on average $15 for this job

GlobalSolutions2

Được thuê bởi Người thuê

$15 USD / hour
(98 Reviews)
6.0