Closed

116812 Zlecę wykonanie modułu generowania landing page

Zlecimy wykonanie modułu do generowania landing page. Funkcjonalność modułu jest opisana poniżej. Więcej informacji na email.

Wymagania systemowe

- MVC - Kohana 3.0.8

Przypadki użycia:

- Użytkownik może dodać/usunąć LangingPage do/ze swojej listy

- Użytkownik może edytować LandingPage

- Użytkownik może importować LandingPage z pliku HTML

- Użytkownik może wyświetlić LandingPage z przyjaznego linku (np. /landing/przyjazny_link)

- Użytkownik może dodać/usunąć nowy formularz

- Użytkownik może edytować formularz:

- dodawać usuwać z niego pola,

- ustawiać kolejność pól,

- ustawiać typ pola (input, textarea, select itp.)

- ustalać format danych, który podlega walidacji, (np. telefon, adres e-mail)

- ustawić pola wymagane,

- Wypełniony formularz zostaje zapisany w osobnej tabeli/tabelach

Dane do edycji w LandingPage:

- Tytuł

- Przyjazny link

- Treść

- Styl dokumentu (css do edycji)

Edycja LandingPage

- Edycja treści strony (HTML - edytor TinyMCE)

- Dodanie miejsca na formularz (w miejscu znacznika {form=id}, gdzie id = id formularza) podczas generowania kodu HTML landing page znacznik zamieniany jest na formularza

- TinyMCE skonfigurowany by można było zapisać całą stronę wraz ze head\'em

Skills: CSS, Graphic Design, HTML, PHP, Website Design

See more: typ, styl, modu, html landing page, landingpage html, page css html landing, html textarea, tinymce format link, html css landing landing page, link landing page, email form mvc, css html landing page, landing page html css, kohana css, landing page css form, landingpage css, html landingpage, html css landing page, email form landing page html, css landing page

About the Employer:
( 0 reviews ) Poland

Project ID: #5688656