Completed

Translate tender's rules from Romanian to Russian

This project was successfully completed by ForeverYoung888 for €20 EUR in a day.

Get free quotes for a project like this
Project Budget
€8 - €30 EUR
Completed In
1 day
Total Bids
9
Project Description

Volume: 4447 words (32143 characters with spaces)

Deadline: 16-11-22 13:00 (GMT+2)

Example:

Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei adica 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Forma de constituire a garantiei de participare: garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Formularul 3), instrument care va fi depus la sediul autoritatii contractante în original, cel mai târziu la data si ora – limita de depunere a ofertelor. În cazul în care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în contul nr. RO58TREZ70120F335000XXXX Trezoreria sector 1, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta cel mai târziu la data si ora – limita de depunere a ofertelor.

Completed by:
Skills Required

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Hire Freelancers who also bid on this project

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online