Cancelled

13599 Projekt aplikacji bazodanowej

Aplikacja ma służyć dyżurnemu ruchu PKS oraz pasażerom. Powinna być ona zrealizowana:

- za dopomogą języka programowania obiektowego (np. C++, Java)

- przy pomocy technologii ASP i umieszczona na serwerze WWW.

Powinna ona realizować następujące funkcje:

- Sprawdzanie połączeń przez pasażerów

- Sporządzanie raportów (np. tygodniowych) na temat ilości pasażerów korzystających z danego kursu.

- Zarządzanie (dodawanie, usuwanie) listą kierowców zatrudnionych i wykorzystywanych autokarów.

- Sporządzanie raportu chwilowego „kto aktualnie jest w trasie”

Pasażerowie powinni mieć możliwość sprawdzanie połączeń poprzez podanie miejscowości startowej i docelowej oraz dnia w którym zamierza podróżować. Dyżurny ruchu powinien mieć możliwość sporządzania odpowiednich raportów oraz sprawdzenie kto jest aktualnie na trasie i jakim jedzie kursem oraz jakim autokarem.

Baza powinna zawierać nie mniej niż 5 tabel, np.:

- KURSY

- TRASY

- MIEJSCOWOŚCI

- AUTOKARY

- KIEROWCY

Projekt może zawierać więcej tabel, np. tabelę KURSY można rozszerzyć o tabelę ZLECENIA itp.

Baza danych powinna być wykonana w środowisku ACCES lub POWER DESIGNER. JEST TO PRACA NA ZALICZENIE PRZEDMIOTU NA III roku INFORMATYKI DLATEGO NIE MUSI BYĆ ROZBUDOWANA.

Skills: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

See more: roku, projekt, ona, erom, baza danych, ilo, power designer, carl913, owa java, java owa, owa

About the Employer:
( 0 reviews ) Poland

Project ID: #5589656