Closed

Project for boopom

chao anh, em thấy anh có kinh nghiệm layout highspeed, impedance control, ddram, và dùng Allegro. Khá tương đồng với anh, anh em mình có thể hợp tác được không? rất mong được làm quen và tìm hiểu thêm về anh

Skills: Microcontroller

See more: project manager deuts, vic project manager minh, outsourcing telemarketing costs, nhap lieu

About the Employer:
( 0 reviews ) Vietnam

Project ID: #12148469

1 freelancer is bidding on average $250 for this job

boopom

Hired by the Employer

$250 USD in 7 days
(3 Reviews)
3.7