Vietnamese Jobs

Vietnamese is the official language of Vietnam.

Hire Vietnamese Translators

Filter

My recent searches
Filter by:
Budget
to
to
to
Type
Skills
Languages
  Job State
  14 jobs found, pricing in GBP

  Looking for web/Mobile developers for long term . it is part time remote job for long term . salary is 150 USD per Month . 4 hours daily . we are open to select new users on this platform if they prove their skills no junior developers please .

  £141 (Avg Bid)
  £141 Avg Bid
  6 bids
  Native korean translator -- 2 6 days left
  VERIFIED

  please bid only Native korean translators

  £7 / hr (Avg Bid)
  £7 / hr Avg Bid
  4 bids

  we are Looking for Programmers for long term. it is part time remote job . salary 150 USD per Month. 4 hours daily. skills required: PHP/Android or Express/react/socket.io. if you meet some of the requested skills apply. we are open to hire new user on this platform but not junior

  £91 (Avg Bid)
  £91 Avg Bid
  1 bids

  fluent in both English and Vietnamese, has been translated for companies in Vietnam

  £13 (Avg Bid)
  £13 Avg Bid
  19 bids

  I've two documents. Would you be able to deliver perfect Thai? Thank You!

  £9 / hr (Avg Bid)
  £9 / hr Avg Bid
  35 bids

  we are Looking for Mern or PHP/Android developer. it is part time remote job for long term. salary 150 USD per Month. 4 hours daily. skills required: webRTC - RTMP - Mobile app development - PHP - JS - Express - react - Blockchain. if you meet some of the requested skills apply. we are open to hire new user on this platform but not junior developers

  £113 (Avg Bid)
  £113 Avg Bid
  3 bids

  Hello . I need one who can translate or speak Thai. Please bid on this project .

  £12 (Avg Bid)
  £12 Avg Bid
  9 bids

  Hello. The online school needs Vietnamese-English speaking manager based in Vietnam. You should be in constant communication with the customers who buy our courses and schedule their sessions with our Teachers.

  £8 / hr (Avg Bid)
  £8 / hr Avg Bid
  9 bids

  Looking for Mern developer or PHP/Android it is part time remote job for long term. salary 150 USD per Month. 4 hours daily. skills required: webRTC - RTMP - Mobile app development - PHP - JS - Express - react - Blockchain. if you meet some of the requested skills apply. we are open to hire new user on this platform but not junior developers

  £103 (Avg Bid)
  £103 Avg Bid
  3 bids

  Looking for web/Mobile developer. it is part time remote job for long term. salary 150 USD per Month. 4 hours daily. skills required: webRTC - RTMP - Mobile app development - PHP - JS - Express - react - Blockchain. if you meet some of the requested skills apply. we are open to hire new user on this platform but not junior developers

  £149 (Avg Bid)
  £149 Avg Bid
  4 bids
  Khmer to English Transcription. 5 hours left
  VERIFIED

  Hi, I have a 50 minute of Audio recording in Khmer and I need a English transcription in word file. Please only apply if you are Native known of Khmer and English language and can start immediately. My budget is $30 for this 50 minutes of file. Looking to hire someone as soon as possible. Thank you

  £23 (Avg Bid)
  £23 Avg Bid
  8 bids

  Công ty start-up về công nghệ cần tuyển dụng Nhân sự Remote, các công việc cụ thể như sau: - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng cả năm và kế hoạch hàng quý, hàng tháng, hàng tuần theo chỉ tiêu tuyển dụng được giao; - Tìm kiếm các giải pháp thực hiện kế hoạch tuyển dụng hiệu quả hợp lý; - L...

  £1 - £6 / hr
  £1 - £6 / hr
  0 bids

  Thực hiện việc khảo sát thị trường bằng cách gọi điện cho các nhà sản xuất, nhà phân phối Công ty sẽ cung cấp cho bạn phần mềm và contact để liên hệ với nhà sản xuất, nhà phân phối. Yêu cầu: cần khéo léo để thuyết phục được NSX, NPP đồng ý trả lời khảo sát. Thu nhập: $7/giờ (Only n...

  £4 / hr (Avg Bid)
  £4 / hr Avg Bid
  2 bids

  Dự án học ngoại ngữ online cho đối tượng thanh thiếu niên

  £15 (Avg Bid)
  £15 Avg Bid
  7 bids

  Top Vietnamese Community Articles